De impact op je leven

 
Als je je baan kwijt bent, kom je plots in een andere wereld terecht. Op verschillende domeinen word je uitgedaagd om je aan te passen, je weerstand te vergroten en zelf heel wat initiatieven te nemen. Een oefening in evenwicht op vijf levensterreinen: emotioneel, relationeel, financieel, persoonlijke groei en gezondheid.

1. Emotioneel
Als je zonder werk valt, hoor je er plots niet meer bij. Je voelt je misschien niet alleen kwaad en oneerlijk behandeld door je werkgever, ook kunnen veel vragen over jezelf opduiken. Als je op zoek gaat naar werk is ook het solliciteren een taak, een baan die doorzettingsvermogen vereist. Vaak krijg je geen antwoord op je brieven of word je niet uitgenodigd voor een gesprek. Hierdoor kan je zelfvertrouwen en energie onder druk komen te staan. Als dit langer aanhoudt, kan er sprake zijn van > burn-out of > depressie. Wacht niet te lang en praat erover met een deskundige.

2.
Relationeel
Zodra je werkloos wordt verandert je sociale context:
- Als je je baan kwijt bent, word je door je omgeving vaak anders bekeken. Voor je familie is het misschien wel een heuse schande, iets dat wordt verzwegen of moet worden ingekleed.
-
Je gezinsleven kan zwaar onder druk komen te staan omdat het evenwicht wordt verstoord en de rolverdeling is veranderd. 
- De contacten met je collega's kunnen snel verwateren of totaal wegvallen, zelfs als je vriendschappelijk met hen omging.
- De klassieke vraag: 'En hoe is het op het werk?', een aanknopingspunt voor een gesprek wordt niet meer gesteld.
Tips vind je onder > zingeving > sociaal.

3. Financieel
Zodra je opzegtermijn is verstreken, krijg je na registratie als werkloze een uitkering die een stuk lager ligt dan het inkomen dat je gewoon bent. Soms word je hierdoor verplicht om je levensstandaard aan te passen en minder belangrijke uitgaven uit te stellen. Als je je zorgen maakt over het financiële aspect, is het goed daarover te praten met iemand waarmee je een goede band hebt. Als je in geldnood bent, neem dan een tijdelijke baan terwijl je naar een nieuwe 'ideale' functie zoekt. Denk ook op langere termijn, je uitkering daalt met de tijd.

4. Persoonlijke groei
'Zonder werk' lijkt de tijd soms stil te staan. Je voelt je geen deel meer van de stroom waarin je samen met je collega's en klanten functioneerde. Als je thuis zit, word je uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen én geduld te oefenen. Enkele tips:
- Volg een cursus over persoonlijke groei (vb. meditatie, creativiteit, stressmanagement).
- Onderzoek je vaardigheden en kennis. Doe een van de vele gratis online testen:
vdab, leren.nl .
- Geef je toekomstdroom concreet vorm: lees een boek of volg een (gratis) cursus over een vakgebied:
vdab, leren.nl.
- Onderzoek of de overheid je cursus financieel ondersteunt.
- Zorg voor een goede balans tussen thuisstudie (op eigen ritme) en een cursus op locatie (maw structuur en contacten).

5. Voeding en gezondheid
Als je thuis bent heb je vaak het gevoel dat je leeft in een zee van tijd, zonder tijdsdruk. Hierdoor vervaagt ook vaak het gevoel dat fit en vitaal zijn belangrijk is. Aandachtpunten:
- Voeding: let nog meer dan vroeger op wat je eet. Vermijdt zoetigheden, eet veel groenten en fruit.
- Alcohol: misschien helpt een glaasje alcohol om tijdelijk tot rust te komen en je problemen te vergeten? Maar alcohol werkt verslavend. Beperk het alcoholgebruik tot 1 à 2 glazen per dag. Drink water, het geeft energie en zuivert je lichaam.
- Gezondheid: na je ontslag en als je op zoek gaat naar een nieuwe baan is 'een gezonde geest in een gezond lichaam' van groot belang. Onderneem actie. Meer lees je onder > zingeving.


'De identiteit van de man in onze cultuur hangt veel nauwer samen met het beroep dan bij vrouwen. Baanverlies heeft dus zwaardere psychologische gevolgen."

François D'Estais
 

Op de website van
verlies en rouw op het werk