Werkonzekerheid
zorgt voor stress


 
Werk hebben biedt structuur in je leven. Het geeft perspectief, een gevoel van zekerheid op financieel en relationeel vlak.  
Maar als je organisatie van plan is om te herstructeren of je profiel past niet meer in de organisatie, kan hierin snel verandering komen:

Vijf feiten

1. Volgens onderzoekers kan continue werkonzekerheid in
combinatie met een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie én het feit dat je zelf geen initiatief neemt/kan nemen 'bijzonder stresserend' zijn.

2. Als je onzeker bent over de toekomst van je functie kan dit soms zwaarder zijn dan een daadwerkelijk ontslag of zelfs werkloosheid.

3. Je zorgen maken over je werkzekerheid kan meer impact op je gezondheid hebben dan bijvoorbeeld roken of hoge bloeddruk. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Michigan.

4. In 7 van de onderzochte EU landen ondervindt 60% van de werknemers druk van de economische recessie op de werkvloer. In administratieve functies loopt dit op tot 2 op 3.

5. 41% van de EU werknemers voelt zich minder zeker van zijn baan dan een jaar geleden. Zo bleek uit een
studie van Robert Half International bij 2.800 bedienden in 2009."Een zekere vorm van werkonzekerheid is niet nieuw, maar het aantal mensen met een grote vorm van vrees voor ontslag ligt tijdens een economische recessie veel hoger"


Sarah Burgard
Universiteit van Michigan